Sociální podnik

SOCIÁLNÍ PODNIK 

Hlavní myšlenkou je vytvářet pracovní místa pro lidi, kteří na běžném pracovním trhu hledají uplatnění velmi obtížně. Nabízená pracovní místa přizpůsobujeme schopnostem zaměstnanců a snažíme se, aby pro ně všechny vykonávané práce a doprovodné aktivity byly přínosem a vedly k osvojování a rozvíjení pracovních i sociálních dovedností. Cílovou skupinou jsou osoby se zdravotním postižením. Cíle vytvoření a udržení pracovních míst pro lidi znevýhodněné na trhu práce vytvořit ekonomicky co nejvíce soběstačný podnik poskytovat zákazníkům co nejkvalitnější služby, reagovat na jejich potřeby a přání ve vztahu k zaměstnancům: získávání pozitivních sociálních vazeb. Máme ambice se podílet na řešení problémů v sociální oblasti, napomáhat místnímu rozvoji a regionu.

Sociálně prospěšný cíle:

  • Ve Sbírce listin na www.justice.cz, v zakládacích dokumentech ze 29.12.2016, pod bodem 12.3 je společensky prospěšný cíl vyjádřen.
  • Sociální prospěch, zaměstnávání a sociální začleňování osob ze znevýhodněných skupin. Zaměstnávání osob ze znevýhodněných skupin. Účast zaměstnanců na směřování podniku a zapojení do rozhodování o směřování podniku.
  • Ekonomický prospěch více než 50% případného zisku je reinvestováno do rozvoje sociálního podniku, tržby z prodeje výrobků nebo služeb tvoří alespoň 30% z celkových výnosů
  • Místní prospěch, orientace na lokální potřeby, zaměstnávání místních obyvatel
  • Environmentální prospěch, třídíme odpad, kompostujeme a drtíme materiál který získáme v rámci prací a služeb jako tráva, dřevní hmotu, seno, slámu, snažíme se být při pracovních činnostech šetrní k přírodě, využíváme k udržení krajiny zvířata ovce a kozy. Výhledově bychom chtěli do budoucna využívat místo spalovacích motorů, šetrnější techniku a to pohon na aku baterie. 
  • AVeritas sociální podnik, najdete mezi dalšími sociálními podniky na adrese www.ceske-socialni-podnikani.cz.