LIKVIDACE NÁLETOVÝCH DŘEVIN, VYSOKÉ TRÁVY

ÚDRŽBA ZELENĚ, ÚKLIDOVÉ PRÁCE, ZIMNÍ ÚDRŽBA, VINOHRADNICKÉ A SADAŘSKÉ PRÁCE, PALIVOVÉ DŘEVO, DOPRAVA, KOMPLETACE A MONTÁŽNÍ SLUŽBY, POŠTOVNÍ A ZÁSILKOVÉ SLUŽBY, REKLAMNÍ VÍNO, POSEZENÍ VE SKLEPĚ, KULTURNÍ AKCE SPOJENÉ S VÍNEM A FOKRÓLEM

NA TYTO SLUŽBY A VÝROBKY POSKYTUJEME NÁHRADNÍ PLNĚNÍ

VYČISTÍME A UKLIDÍME VÁŠ POZEMEK                                   ZLIKVIDUJEME NÁLETY DŘEVIN, VYSOKOU TRÁVU atd...

Stroj má velmi nízké těžiště a jeho konstrukční řešení zaručuje plnou operativnost až do maximální svažitosti terénu 55° ve všech směrech bez jakéhokoliv omezení, Mulčovací výkon až 9 000 m2 za hodinu => náhrada až 25ti pracovníků s křovinořezy 

* robusní provedení konstrukce stroje s nízkým těžištěm           * výkonný dieselový agregát * možnost mulčovat náletové dřeviny do tloušťky až 10 cm (dle typu nástroje)                            * je předurčen pro práce v extrémně prašném prostředí             * řízení pomocí rádiového intuitivního ovládání                          * dosah rádiového ovládání je 150 až 300m                                    * možnost využití široké škály nástrojů a příslušenství

 


  • Využití v nepřístupných místech

  • Údržba okolí silničních komunikací a dálničních náspů
  • Údržba obecních pozemků a rozlehlých travnatých ploch
  • Údržba okolí vodních cest a toků v rámci protipovodňových opatření
  • Údržba okolí železničních náspů
  • Údržba obtížně dostupných míst (lesních ploch, horské oblasti)
  • Údržba lokalit se zvýšeným rizikem (vojenské prostory, střelnice, průmyslové areály)
  • Údržba vinohradů a sadů
  • Manipulace s nákladem v hůře přístupných či jinak pro člověka nevhodných lokalitách
  • Zimní údržba ploch areálů a jejich příjezdových cest

Chcete nás kontaktovat ?